ยินดีต้อนรับสู่แผนกวิชาช่างยนต์   วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑
:::::: HOME ::::::
 + ประวัติแผนกวิชา
 + วิสัยทัศน์
 + บุคลากร
 + จำนวนนักศึกษา
 + พื้นที่จัดการเรียนการสอน
 + ข้อมูลหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร 0 7727 2168